Franciszek Goszczyński: Krótka historia motoryzacji. Samochód dla ludu!

Franciszek Goszczyński

Krótka historia motoryzacji. Samochód dla ludu!

Abstrakt:

Człowiek od czasów antycznych konstruował przedmioty zdolne do poruszania się. Sprzyjały temu takie wynalazki, jak np. koło czy maszyna parowa. Dzięki nim powstały powozy, parowozy czy statki parowe. Innym epokowym wynalazkiem było skonstruowanie silnika spalinowego, Dzięki niemu można było zbudować samochód, który zrewolucjonizował codzienne życie ludzi, z jednej strony i gospodarkę, z drugiej. W videoartykule możemy prześledzić historię najważniejszych wynalazków związanych z motoryzacją. Autor skupił się na popularnych markach, które były dostępne dla szerokich rzesz społeczeństwa – czyli tytułowych samochodach dla ludu. Mamy ukazane tak popularne marki, jak: Benz, Ford T, Volkswagen „Garbus”, Land Rover czy Fiat. Osobny fragment został poświęcony samochodom produkowanym w krajach komunistycznych – w tym i w Polsce okresu PRL-u. Zaprezentowano też sylwetki najważniejszych konstruktorów, jak np. Carl Benz, Henry Ford czy Citroen.

Bibliografia:

  1. Kronika Techniki” Wydawnictwo Kronika Marian B. Michalik, Warszawa 1992.
  2. Kluczkowski Zbigniew, historia motoryzacji, wyd. SBM, Warszawa, 2021.
  3. Rostocki Aleksander Marian, „Historia starych samochodów”, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988.
  4. Rostocki Aleksander Marian, „Kolekcja starych samochodów” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1991.
  5. Rychter Witold, „Dzieje samochodu”, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1983.
  6. Adolf Kuba, Jaroslav Hausman, „Dzieje samochodu”, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1989.
  7. Szymanowski Piotr, Historia motoryzacji, wyd. Horyzonty, Warszawa, 2022.

Słowa kluczowe:

Wynalazki, motoryzacja, samochód, konstruktorzy, historia

Key Words:

Inventions, motorization, cars, constructors, history

Prezentacja: