Andrzej Radomski – Anna Nacher „Media lokacyjne”, wideorecenzja

Andrzej Radomski

Anna Nacher „Media lokacyjne”, wideorecenzja

Abstrakt:

Przedmiotem videorecenzji jest najnowsza monografia Anny Nacher: Media lokacyjne. Autor przedstawia główne założenia tej pracy, źródła inspiracji autorki oraz zawartość poszczególnych rozdziałów.  Do zobrazowania głównych tez recenzowanej pozycji wykorzystano program do tworzenia map myśli: XMind.

Słowa kluczowe:

Humanistyka cyfrowa, nowe media, media lokacyjne, wizualizacja, sztuka cyfrowa

Prezentacja:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *