Alicja Duzel-Bilińska i Grzegorz Biliński, „Korozja”, performance – wykład naukowy

Alicja Duzel-Bilińska i Grzegorz Biliński

„Korozja”, performance – wykład naukowy

Abstrakt:

Naszym, artystów, zamiarem było zwrócenie uwagi na zjawisko rezonansu jako na proces w przestrzeni występujący o wiele bardziej powszechnie, niż to się sądzi i dotyczy jej całej, czyli kosmosu, a także, na samą istotę powstawania procesu, który w czasach ekspansji szumu kulturowego staje się elementem jego zaczynu. Dla wyeksplikowania tych faktów odwołaliśmy się do niezwykle wizualnego zjawiska jakim jest korozja. Jej naturę, a zwłaszcza istotę początku można odnieść do natury rezonansu.

Jako metody wystąpienia w dyskusji naukowej użyliśmy języka hybrydycznego, swoistego metajęzyka, w tym performance – którego natura początku jest również początkiem procesu. Mogliśmy w ten sposób mocniej oddziaływać zarówno na intelekt, jak i na zmysły. Sztuka bowiem, z wszystkich innych sposobów porozumiewania się, zwłaszcza w dobie intensywnego rozwoju technologii, reaguje najmocniej swoją istotą. W tym miejscu przychodzi na myśl słynna książka Marshalla McLuhana: „Zrozumieć Media. Przedłużenia Człowieka”, w której rozprawiając o mediach – nowej międzyludzkiej komunikacji – stwierdza on, że to sztuka buduje nową percepcję, przekształca społeczeństwa wytwarzając w ludziach nowe postawy oraz nowe międzyludzkie i ze światem, relacje: „To, co czujemy lub widzimy w pewnej sytuacji, nagle zostaje odzwierciedlone w nowym rodzaju materiału”…

Bibliografia:

Encyklopedia PWN, wyd. PWN, Warszawa 2003 , hasła:  korozja, rdza, antykorozja, proces, medium.
Kluszczyński, R., Sztuka Interaktywna, od dzieła-instrumentu, do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, sp. zoo, Warszawa 2010.

Cudzik, J. P., Wykłady z filozofii mediów, podstawy z nauk o komunikowaniu, PWN SA , Warszawa 2017.

Słowa kluczowe:

rezonans, proces, atom, korozja, czas, erozja, cząsteczki, ruch, działanie, reakcje, antidotum, interaktywność

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *