Magdalena Kamińska, Memosfera. Selfie

Magdalena Kamińska

Memosfera. Selfie

Abstrakt:

Tematem wideoeseju jest fenomen fotoautoportretu cyfrowego, zwanego potocznie selfie, “fotką z ręki” lub “samojebką”. Autorka omawia w nim historię tego niezwykle popularnego obecnie typu fotografii i jego osadzenie w historii sztuki i kultury zachodniej. Przedstawia również praktykę przechwytywania tego typu zdjęć w celach humorystycznych, tworzenia ich wernakularnych genologii  i ich związki z innymi kontrowersyjnymi zjawiskami kultury współczesnej, takimi jak np. dark tourism. Wreszcie dokonuje krytycznej ewaluacji popularnych stereotypów na temat selfie i stara się oszacować jego wartość jako źródła niewywołanych danych zastanych, niosących wiele informacji na temat życia codziennego współczesnego człowieka.

Bibliografia:

Ch. Chesher, Between Iimage and Iinformation: The iPhone Ccamera in the History of Pphotography, w: Studying Mobile Media: Cultural Technologies, Mobile Communication, and the iPhone, L. Hjorth et al. (eds.),  Routledge, New York 2012, ss. 98-117.
van Dijck, Digital Photography: Communication, Identity, Memory, w: „Visual Communication” 2008, Vol 7, Issue 1, ss. 57-76.
Eler, Theory of the Selfie, http://hyperallergic.com/94461/theory-of-the-selfie/, 20.11.2013, dostęp: 30.05.2014.
Grochowski, Sweet focia jako gatunek foto-folkloru i formuła komunikacyjna, „Kultura Współczesna” 2014, nr 2, ss. 107-120.
Lamba, V. Bharadhwaj, M. Vachher, D. Agarwal, M. Arora, N. Sachdeva, P. Kumaraguru, From Camera to Deathbed: Understanding Dangerous Selfies on Social Media, w: materiały Eleventh International AAAI Conference on Web and Social Media, 2017-05-03, https://aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM17/paper/view/15666/14856, s. 576-577, dostęp: 05.09.2017.
Lasén, Digital Self-Portraits, Exposure and the Modulation of Intimacy, w: Mobile and Digital Communication: Approaches to Public and Private, J. R. Carvalheiro, A. Serrano Tellería (eds.), LabCom Books, Covilhã 2015, ss. 443-449.
Peraica, Culture of the Selfie: Self-Representation in Contemporary Visual Culture, Institute of Network Cultures, Amsterdam, 2017
Qiu, J. Lu, Sha. Yang, W. Qu, T. Zhu, What Does Your Selfie Say About You?, „Computers in Human Behavior”, Volume 52, November 2015, ss. 443-449
J. Walker Rettberg, Seeing Ourselves Through Technology: How we use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape Ourselves, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2014.
Saltz, Art at Arm’s Length: A History of the Selfie, February 3, 2014, New York Magazine, za: http://www.vulture.com/2014/01/history-of-the-selfie.html, dostęp: 30.05.2014.
Shin, M. Kim, C. Im, S. Chul Chong, Selfie and Self: The Effect of SEelfies on Self-esteem and Social Sensitivity, w: „Personality and Individual Differences”, Volume 111, 01.06.2017, ss. 139-145, https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.02.00
Tifentale, Art of the Masses: From Kodak Brownie to Instagram, w: „Networking Knowledge” (special edition: „„Be Your Selfie: Identity, Aesthetics and Power in Digital Self-Representation””), 2015, Vol 8, No 6 (2015), ss. 1-16.
Wendt, The Allure of the Selfie: Instagram and the New Self-Portrait, Institute of Network Cultures, Amsterdam 2014.

Słowa kluczowe:

selfie, autoportret cyfrowy, fotografia mobilna, cyberkultura

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *