Sidey Myoo, Estetyka w czasach postmedialnych – and what’s next?

Sidey Myoo

Estetyka w czasach postmedialnych – and what’s next?

Abstrakt:

W wideoartykule nawiązuje się do dyskusji prowadzonej na temat postmediów i sztuki postmedialnej, mając głównie na uwadze pytanie o zasadność traktowania mediów jako nieróżnicowanych ze względu na wiodące znaczenie niektórych z nich w pewnym, np. historycznym czasie. Postmedialna postawa do niewyróżniania żadnego z mediów stoi w opozycji do tendencji wskazywania na dominujące medium, jakim np. kilka lat temu była Sieć, a dzisiaj mówi się w tym znaczeniu o sztucznej inteligencji lub hybrydyzacji. W prezentacji podejmuje się refleksję nad potrzebą i znaczeniem obserwacji rozwoju i przekształceń rzeczywistości pod względem paradygmatycznego medium, determinującego tendencje rozwojowe człowieka i świata.
W filmie wykorzystano przykłady dzieł sztuki elektronicznej, a sama prezentacja jest nagrana w Academia Electronica w Second Life (www.academia-electronica.net).

Bibliografia:

Bourriaud, N., The Radicant, Sternberg Press, New York, 2009.
Cubitt, S., Thomas, P., The New Materialism in Media Art History [w:] “Media Art. Towards a New Definition of Arts in the Age of Technology”, V. Catricala, (red.), s. 19-38, Fondazione Mondo Digitale, Italy, 2015.
Grau O. Our Digital Culture threatened by Loss [w:] “Media Art. Towards a New Definition of Arts in the Age of Technology”, V. Catricala (red.), s. 39-43, Fondazione Mondo Digitale, Italy, 2015.
Manovich, L., Post-media Aesthetics, 2001:
http://www.alice.id.tue.nl/references/manovich-2005.pdf
Nacher, A., Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
Quaranta, D., Beyond New Media Art, Brescia 2013.
Weibel, P., The Post-media Condition [w:] Postmedia Condition, Centro Cultural Conde Duque, Madrid 2006.
http://www.metamute.org/editorial/lab/post-media-condition
Wójtowicz, E., Sztuka w kulturze postmedialnej, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, 2015.
Zielinski, S., …After the Media. News from the Slow-Fading Twentieth Century, Univocal Publishing, Minneapolis, 2011.

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *