Adam Szalach, Veslava Osińska, Sieciowe kompendium książki. Wizualizacja informacji

Adam Szalach, Veslava Osińska

Sieciowe kompendium książki. Wizualizacja informacji

Abstrakt:

Wizualizacja wiedzy, wizualizacja informacji – są to dzisiaj szybko rozwijające się obszary badań i zastosowań praktycznych w nauce, kulturze, biznesie i mediach. Obrazy mogą skutecznie przekazywać wartościową informację na różnych poziomach abstrakcji i dla różnych odbiorców, dlatego dowolny dokument tekstowy powinien być wzbogacony o ilustracje.
Niniejszy materiał filmowy wprowadza do świata książki: „Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne” aut. Veslavy Osińskiej, odsłaniając jej wizualną treść.
Odbiorca albo potencjalny czytelnik na dedykowanym portalu internetowym może przyjrzeć się wszystkim szczegółom załączonych w książce infografik, map i wykresów dzięki opcji skalowania. Może także spojrzeć na zawartość kompleksowo, ponieważ rozdziały są zintegrowane w mapę treści oraz wyposażone w abstrakty graficzne, a najważniejsze dzieje w historii rozwoju wizualizacji przedstawione są na osi czasu.
Zdynamizowanie opisu książki i jej graficzna prezentacja – takie cele wytyczyli sobie autorzy, opracowując dany materiał.

Bibliografia:

Encyklopedia PWN, wyd. PWN, Warszawa 2003 , hasła:  korozja, rdza, antykorozja, proces, medium.
Kluszczyński, R., Sztuka Interaktywna, od dzieła-instrumentu, do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, sp. zoo, Warszawa 2010.

Cudzik, J. P., Wykłady z filozofii mediów, podstawy z nauk o komunikowaniu, PWN SA , Warszawa 2017.

Słowa kluczowe:

wizualizacja informacji, promocja książki, infografiki, mapy informacji

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *