Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, W stronę komunikacji materialnej

Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

W stronę komunikacji materialnej

Abstrakt:

Komunikacja nie ma charakteru tylko werbalnego czy pisanego i powinna być rozumiana w relacji do poszczególnych kontekstów historycznych, materialnych, emocjonalnych, kontekstów ucieleśnienia itd. Musimy także zdać sobie sprawę z możliwości pewnego rodzaju komunikacji pomiędzy gatunkami. Badania nad międzygatunkową i materialną komunikacją są rozwijane obecnie m.in. w artystycznych eksperymentach Eduardo Kaca (mieszkającego w Chicago, pochodzącego z Brazylii bio-artysty zainteresowanego inżynierią genetyczną, który jest też pierwszą osobą, która wszczepiła sobie pod skórę chip RFID w ramach projektu artystycznego „Time Capsule” (1997)), z którym przeprowadziłam wywiad w jego studio w Chicago 21 października 2016. Wywiad został zrealizowany podczas pobytu badawczego na Temple University w Filadelfii finansowanego przez Fundację Kościuszkowską, podczas którego we współpracy z Josephem Margolisem pracowałam nad monografią poświęconą osobą cyborgicznym. Celem wywiadu było zapoznanie się z perspektywą Kaca na język, ewolucję oraz na materialną i międzygatunkową komunikację, która wydaje się mieć potencjał złagodzenia niepokoju, że bezpośrednia, materialna, nie-lingwistyczna komunikacja będzie pozbawiona wartości poetyckich, estetycznych i interpretacyjnych.

Bibliografia:

Andermann, J.; Giorgi, G. (2017) ”We are never alone: a conversation on bio art with Eduardo Kac” w: Journal of Latin American Cultural Studies. Vol. 26, Issue 2.
Fisch, M. H. (1983), “Just How General is Peirce’s General Theory of Signs? “ w: American Journal of Semiotics. Vol. 2, Nov. 1-2.
Kac, E. (red.) (2007), Signs Of Life. Bio Art and Beyond, Cambridge, Massachusetts; London, England: The MIT Press.
Kac, E. (2015), Bio Art:In Vivo Aesthetics, w: Wilkoszewska, K. (red.) Proceedings of the 19th International Congress of Aesthetics, “International Yearbook of Aesthetics”, Vol. 14, Aesthetics in Action, Kraków: Libron.
Peirce, C. S. (1998), The Essential Peirce Vol. 2. Eds. Peirce edition Project. Bloomington I.N.: Indiana University Press.

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *