Mariusz Markiewicz, Człowiek w świecie technologicznym

Mariusz Markiewicz

Człowiek w świecie technologicznym

Abstrakt:

W referacie podejmuję pytanie o człowieka w świecie technologicznym. Technoantropologiczną analizę kondycji ludzkiej (zderzaną przez autorów z „kondycją” autonomicznego robota) z jednej strony opieram na wybranych tekstach kultury, z drugiej zaś odnoszę się do analiz ekonomicznych i najnowszych osiągnięć na polu implementacji zautomatyzowanych rozwiązań na rynku pracy. Referat rozpoczynam od analizy pojęć użytych w trybie referatu (będących zarazem tytułem konferencji). W szczególności nawiązuję do pojęcia technologiczności (od techne Arystotelesa z „Poetyki”, nawiązując do koncepcji sztuki mimetycznej). Następnie podejmuję refleksję nad zmianą paradygmatu kultury – kultury, w której człowiek istnieje w zautomatyzowanym środowisku technicznym. Celem referatu jest nakreślenie sytuacji człowieka w świecie post homo faber.

Bibliografia:

Frisch M., Homo faber, przekł. Irena Krzywicka, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, 2005.
Gombrowicz W., Kurs filozofii w sześć godzin i kwadrans, przekł. I. Kania, Wydawnictwo Literackie, 2006.
Łucki Z., Proszę… nie mówmy „technologia” na technikę!, [źródło]: https://www.uci.agh.edu.pl/bip/63/11_63.htm, data dostępu: 10/04/2018.
Marcuse H., Człowiek jednowymiarowy, przekł. S. Konopacki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991.
Mead M., Kultura i tożsamość: studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, 1978.
Rifkin J., Koniec pracy: schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, przekł. E. Kania.

Słowa kluczowe:

technoatropologia, technologia, futuryzm, post homo faber

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *