Piotr Urbanowicz, Romantyzm maszyny i technologiczne (dys)utopie

Piotr Urbanowicz

Romantyzm maszyny i technologiczne (dys)utopie

Abstrakt:

W wystąpieniu staram się przedstawić kilka wybranych przykładów, w których nauka i technologia stawała się elementem programów ideowych romantyków. Staram się przez to wyrazić, że technologia, nauka i romantyzm wcale nie były przeciwieństwami – wręcz przeciwnie – były kluczowymi objawami przemian nowoczesnych. Wspierając się tezą Marka Coeckelbergha tę przemianę charakteryzuję jako cyborgizację. Belgijski filozof technologii zaznacza bowiem, że afirmatywne, utopijne i holistyczne podejście do technologii, zapoczątkowane przez romantyków, stanowi genezę kontrkulturowej fascynacji technologią lat 60-tych i 70-tych, która położyła podwaliny pod nasze współczesne zespolenie z technologią.
Celem wystąpienia jest więc zarysowanie analogii między romantyczną utopią i dzisiejszym stanem cyborgizacji, która w wielu aspektach może przejawiać cechy dystopijne.

Bibliografia:

Mark Coeckelbergh, New Romantic Cyborgs. Romanticism, Information Technology, and the End of the Machine, MIT Press 2017.
Robert Darnton, Mesmerism and the End of the Enlightenment in France, Harvard University Press 1968.
Marek Dybizbański, Romantyczna futurologia, Kraków 2005.
Mary Fairclought, Literature, Electricity and Politics 1740-1840: „Electrick Communication Every Where”, Palgrave 2017.
Andrzej Walicki, Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijne romantyzmu polskiego, Warszawa 1970.

Słowa kluczowe:

romantyzm, technologia, utopia, cyborgizacja

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *