Weronika Kortas, Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa

Weronika Kortas

Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa

Abstrakt:

Humanistyka cyfrowa funkcjonuje na przecięciu technologii cyfrowej i dyscyplin humanistycznych. Dostarcza narzędzi i metod do studiowania nauk humanistycznych z nastawieniem, że drukowane słowo nie jest już głównym medium do wytwarzania i dystrybucji wiedzy. DARIAH-EU to paneuropejska infrastruktura dla sztuki i humanistyki. Wspiera cyfrowe badania oraz nauczanie cyfrowych metod badawczych. Sieć DARIAH łączy naukowców i placówki badawcze w 17 krajach europejskich krajach członkowskich. W filmie wyjaśniono czym jest humanistyka cyfrowa i czego dotyczy działalność Konsorcjum DARIAH. Ponadto omówiono polską konferencję DARIAH-PL pt. „Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa”, która odbyła się w dniach 16-17 listopada 2017 r.

Słowa kluczowe:

DARIAH-PL, DARIAH-EU, humanistyka cyfrowa, instytucje dziedzictwa, konferencja

Bibliografia:

Abstrakty, 2017, http://2017.dariah.pl/abstrakty/ [dostęp:502.2018].
Bomba R., Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych, [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce (red.) A. Radomski, R. Bomba, Lublin, 2013, https://goo.gl/HMbH5h [dostęp:502.2018].
Cele i misja, 2015, https://dariah.pl/cele-i-misja/ [dostęp:502.2018].
Czym jest Dariah, 2015, https://dariah.vls.icm.edu.pl/czym-jest-dariah/ [dostęp:502.2018].
Dariah in a Nutshell, https://www.dariah.eu/about/dariah-in-nutshell/ [dostęp:502.2018].
Drucker, J., Intro to Digital Humanities: Introduction [w:] UCLA Center for Digital Humanities, 2016, http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=13 [dostęp:502.2018].
IV Konferencja DARIAH-PL cz. I, 2017, https://www.youtube.com/watch?v=13BmDDFuMAI [dostęp:502.2018].
IV Konferencja DARIAH-PL cz. II, 2017, https://www.youtube.com/watch?v=RcK0IHxe1Hs [dostęp:502.2018].
Terras, M., Quantifying Digital Humanities [w:] UCL Centre for Digital Humanities. Retrieved December, 2016,  https://www.ucl.ac.uk/infostudies/melissa-terras/DigitalHumanitiesInfographic.pdf [dostęp:502.2018].

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *