Dominika Kula, Łukasz Kunach, Konrad Zając, Izabela Zygo, Gry komputerowe jako metafora współczesności

Dominika Kula, Łukasz Kunach, Konrad Zając, Izabela Zygo

Gry komputerowe jako metafora współczesności

Abstrakt:

Videoartykuł jest poświęcony współczesnym grom komputerowym. Stały się one nieodzownym składnikiem życia w świecie XXI stulecia. Spośród wielu funkcji, jakie pełnią współczesne gry komputerowe autorzy skupiają się na symulacji. Mimo, że gry komputerowe osadzone są w środowisku wirtualnym to duża ich część symuluje różnego typu procesy zachodzące w tzw. świecie realnym (fizycznym). Trudno znaleźć jakąś ludzką praktykę, która nie występowałaby w grach i nie imitowała zachodzących tam zjawisk. Autorzy prezentują symulacyjną funkcję gier na przykładzie takich sztandarowych produkcji, jak: The Sims (symulator życia, socjalny i ekonomiczny), Farming Simulator (symulator ekonomii, pojazdów i maszyn rolniczych) oraz World of Tanks (symulacja bitew).

Słowa kluczowe:

gra komputerowa, metafora, symulacja, wirtualna rzeczywistość

Bibliografia:

Bomba R., Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności, wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2014
Dovey J., Kennedy H., W., Kultura gier komputerowych, wyd. UJ, Kraków 2011.
Filiciak M., Wirtualny plac zabaw, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2006.
Urbańska-Galanciak D., Strategie odbioru gier komputerowych, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2009.
Kulturotwórcza funkcja gier (red. A. Surdyk, J. Szeja), Poznań 2007, t. 1-2
Szeja J. Z., Gry fabularne. Nowe zjawisko kultury współczesnej, Kraków, 2004
Świat z pikseli. Antologia studiów nad grami komputerowymi (red. M. Filiciak), wyd. Adam Marszałek, Warszawa, 2010.

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *