Jakub Kędzierski, Paulina Kuna, Rafał Owczarz, Mateusz Skrzypa, You Tube jako medium posttelewizyjne

Jakub Kędzierski, Paulina Kuna, Rafał Owczarz, Mateusz Skrzypa

You Tube jako medium posttelewizyjne

Abstrakt:

Wideoartykuł przedstawia okoliczności powstania serwisu: You Tube. Autorzy argumentują, że You Tube jest efektem przejścia Internetu z fazy Web 1.0 do fazy Web 2.0. Wskazują także, że You Tube jest przykładem medium posttelewizyjnego – w znaczeniu, że oznaczają przejście do tzw. kultury uczestnictwa. Kultura uczestnictwa to produkowanie określonych treści i dzielenie się nimi z internautami. Zdaniem autorów You Tube jest wręcz modelowym przykładem tego typu kultury i największym cyfrowym archiwum świata.

Słowa kluczowe:

You Tube, Web 2.0, archiwum cyfrowe, kultura uczestnictwa

Bibliografia:

Barney D., Społeczeństwo sieci, Sic! Warszawa 2008.
Burgess J., Green J., You Tube. Wideo online a kultura uczestnictwa, PWN, Warszawa, 20111.
Jenkins H., Kultura konwergencji, wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2007.
Jenkins H., Rozprzestrzenialne media, Wyd. UŁ, Łódź, 2018.
Jung B., Wokół mediów ery Web 2.0, wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010.
Manovich L., Język nowych mediów, wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2006.
Szpunar M., Kultura cyfrowego narcyzmu, wyd. AGH, Kraków, 2016.

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *