Piotr Zawojski, Od sztuki mediów (audiowizualnych) do sztuki postmediów (hybrydycznych). Perspektywa teoretyczna (przez praktykę weryfikowana)

prof. UŚ dr hab. Piotr Zawojski

Od sztuki mediów (audiowizualnych) do sztuki postmediów (hybrydycznych). Perspektywa teoretyczna (przez praktykę weryfikowana)

Abstrakt:

Tradycyjne media audiowizualne (film, wideo analogowe) zbudowały fundament myślenia o polimedialnych środkach artystycznej kreacji. Dopiero jednak media cyfrowe umożliwiły przejście do świata hybrydyczności rozumianej jako nowa formuła integracji rozmaitych składowych (części), które tworzą obiekty (całości) w ramach bazowej struktury cyfrowego kodowania. Programy i programowalność to rodzaj języka teraźniejszości; tym językiem posługują się artyści, a teoretycy nie tylko powinni się go uczyć – powinni go zrozumieć i traktować jako narzędzie kreacji dzieł nowomedialnych. By jednak tak się stało, konieczna jest wymiana myśli, ale też zbadanie nowego modelu kooperacji, w którym relację mistrz – uczeń zastąpimy relacją uczeń – uczeń, czy też formułą: uczmy się nawzajem i pracujmy razem, co bliskie jest idei DIWO (Do It With Others).

Słowa kluczowe:

postmedia, sztuka mediów, hybrydy medialne, postobrazy, cyberkultura, technokultura

Bibliografia:

Ingrid Hoelzl, Rémi Marie, Softimage. Towards a New Theory of the Digital Image. Intellect. Bristol, Chicago 2015.
Ingrid Hoelzl, Rémi Marie, From Softimage to Postimage. „Leonardo” 2017, vol. 50, nr 1.
Sarah Kember, Joanna Zylinska, Life After New Media. Mediation As a Vital Process. MIT Press. Cambridge MA, London 2012.
W.J.T. Mitchell, Four Fundamentals Concepts of Image Science. W: Visual Literacy. Red. James Elkins. Routledge. New York, London 2007.
W.J.T. Mitchell, Image Science. Iconology, Visual Culture, and Media Aesthetics. University of Chicago Press. Chicago 2015.
Anna Nacher, Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2016.
James Remes, Motion(less) Picture. The Cinema of Stasis. Columbia University Press. New York 2015.
Ewa Wójtowicz, Sztuka w kulturze postmedialnej. Wydawnictwo Naukowe Katedra. Gdańsk 2016.
Piotr Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Wydanie II poprawione. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018.
Piotr Zawojski, Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów. Oficyna Naukowa. Warszawa 2012.
Piotr Zawojski (red.), Klasyczne dzieła sztuki owych mediów. Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Katowice 2015.
Piotr Zawojski, Bio-techno-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu. 13muz. Szczecin 2015.
Piotr Zawojski, Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.
Siegfried Zielinski, [… After the Media]. News from Slow-Fading Twentieth Century. Univocal. Minneapolis 2013.

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *