Sidey Myoo, Wielomedialny dialog w edukacji artystycznej

Sidey Myoo

Wielomedialny dialog w edukacji artystycznej

Abstrakt:

Treścią artykułu jest zaprezentowanie roli hipertekstowego przekazu oraz znaczenia stosowania nowopowstających mediów w edukacji artystycznej. Terminu hipertekst używam w podobnym znaczeniu do zaproponowanego przez Teda Nelsona, tzn. chodzi o linkowanie informacji występującej w Sieci pod różną postacią, co wpływa na poszerzanie i uszczegółowianie jej znaczenia. Poprzez wielomedialność rozumiem użycie różnych urządzeń elektronicznych, biorąc pod uwagę ich techniczny potencjał wraz z oprogramowaniem. Takie ujęcie tworzy dwa aspekty: z jednej strony chodzi o kwestię pozyskiwania i uszczegółowiania informacji na dany temat, z drugiej o wykorzystanie nowopowstających urządzeń, jako medium dla twórczości artystycznej (w wersji tekstowej artykuł ukazał się w: Janusz Morbitzer, Danuta Morańska, Musiał Emilia (red.), Człowiek – Media – Edukacja, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017).

Słowa kluczowe:

edukacja artystyczna, hipertekst, multimedia, usieciowienie, sieć, proces twórczy, sztuka nowych mediów

Bibliografia:

Mizuko Ito, Matteo Bittanti, Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out, The MIT Press, London, 2010, s. 71.
Christine Borgman, Scholarship in the Digital Age. Information, Infrastructure, and the Internet, The MIT Press, London, 2007, s. 17-19.
Ray Kurzweil, The Age of Spiritual Machines. When Computers Exceed Human Intelligence, Viking, Penguin Books, New York 1999, s. 138.
Radosław Bomba, Andrzej Radomski, Ewa Solska (red.), Humanistyka Cyfrowa. Badania tekstów, obrazów i dźwięku, E-Naukowiec, Lublin 2016.
Antoni Porczak, Action Reciproque, w Antoni Porczak (red.), Interaktywne Media Sztuki, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2009, s. 91-105.
David Bell, An Introduction to Cyberculture, Routlege, London and New York 2001, s. 36.

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *