Aleksandra Serafin, Wiktoria Stróżak, Aleksandra Zagożdżon, Alicja Żurek, Nauczanie obiektowe

Aleksandra Serafin, Wiktoria Stróżak, Aleksandra Zagożdżon, Alicja Żurek

Nauczanie obiektowe

Abstrakt:

Nauczanie obiektowe (OBL) jest formą aktywnego uczenia się. Obiekty oferują uczniom wrażenia dotykowe, które „zmuszają” ich do skupienia się na obiekcie i konceptualizowania ich myślenia. Podczas gdy nauczyciel organizuje sesję uczenia, uczniowie konstruują znaczenie dla siebie poprzez interakcje ze sobą i skupienie się na obiekcie. Jest to przykład społecznego konstruktywizmu, w którym uczniowie rozwijają swoją wiedzę i zrozumienie poprzez interakcję z obiektami w oparciu o wcześniejsze zrozumienie. Takie podejście umożliwia uczniowi czy studentowi eksplorowanie pomysłów, procesów i zdarzeń związanych z obiektem oraz dalsze łączenie ich obserwacji ze złożonymi abstrakcyjnymi pomysłami i koncepcjami.
Da przykładu, w nauczaniu obiektowym uczniowie proszeni są o fizyczną obsługę obiektu i obserwowanie jego formy, wyciąganie z niego znaczenia, porównywanie z innymi obiektami lub omawianie jego funkcji. OBL jest przydatny do angażowania uczniów, którzy nie reagują dobrze na materiały pisane, i może być użyty do wzmocnienia materiałów zawartych w innych mediach. Sesje OBL mogą być skuteczne w zwiększaniu uczenia się poprzez dostarczanie podstawowej wiedzy kontekstualnej.

Bibliografia:

1. Chatterjee HJ, Hannan L: Engaging the Senses: Object-Based Learning in Higher Education. Routledge. 2015
2. Chatterjee, H. and Duhs, R. (2010) Object-based learning (OBL) in higher education (HE): pedagogical perspectives on enhancing student learning through collections. London: UCL, Centre for Excellence in Teaching and Learning through Design (CETLD)
3. Dori YJ, Barak M: Virtual and physical molecular modeling: Fostering model perception and spatial understanding. Educational Technol Soc. 2001; 4(1): 61–74
4. Freeman S, Eddy SL, McDonough, M, Smith KM, Okoroafor N, Jordt, H, Wenderoth MP (2014) Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics PNAS 111 (23) 8410-8415
5. James, A.R. (2013). Lego Serious Play: a three-dimensional approach to learning development. Journal of Learning Development in Higher Education

Słowa kluczowe:

nauczanie obiektowe, nowe technologie, edukacja, metody

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *