Andrzej Radomski, Humanistyka cyfrowa w badaniach jakościowych – na wybranych przykładach

Andrzej Radomski

Humanistyka cyfrowa w badaniach jakościowych – na wybranych przykładach

Abstrakt:

Humanistyka cyfrowa to nowy i prężnie rozwijający się nurt we współczesnej nauce, który polega na stosowaniu narzędzi ICT do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania zdygitalizowanych danych – na czele z big data. Tym co odróżnia humanistykę cyfrową od dotychczasowych paradygmatów jest: 1) operowanie na wielkich danych, 2) zautomatyzowane ich przetwarzanie, 3) wizualizacja wyników, 4) multimedialny przekaz – zamiast tradycyjnych tekstualnych (drukowanych) publikacji. Narzędzia humanistyki cyfrowej mogą być również zastosowane do klasycznych badań jakościowych, które zyskały popularność mniej więcej od lat 70-tych XX wieku – jako opozycja do tzw. badań ilościowych. Szczególnie jest to widoczne w takich nurtach badań jakościowych, jak: a) participatory video, b) fotocasty (i szerzej: digital stories), c) fieldrecording, d) binuralne dźwięki. W videoartykule pokazano: cechy tego typu badań oraz ich transformację i swoistą rewitalizację dzięki wykorzystaniu narzędzi i technik cyfrowych. Dzięki temu zaniknęło tak ostre przeciwstawienie badań ilościowych i jakościowych. Te ostatnie zyskały także nowe możliwości poznawcze oraz komunikacyjne.

Bibliografia:

1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, 2003
2. Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa, 2009
3. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych
4. Gillian, R., Interpretacja materiałów wizualnych. Klasyczna metodologia badań nad wizualnością, PWN, W-wa, 2010
5. Metody badań jakościowych (red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln), PWN, 2009, t. 1-2
6. Radomski, A., Humanistyka w świecie Informacjonalizmu, wyd. E-naukowiec, Lublin, 2015

Słowa kluczowe:

Humanistyka cyfrowa, badania jakościowe, participatory video, fotocasty, fieldrecording, binuralne dźwięki

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *