Paulina Litka, Bartłomiej Stolarz, Wycinki z Majdanka

Paulina Litka,Bartłomiej Stolarz

Wycinki z Majdanka

Abstrakt:

„Wycinki z Majdanka” to film dokumentalno-edukacyjny, który jest pokłosiem wycieczki do Państwowego Muzeum na Majdanku zorganizowanej przez Koło Metodologiczne Historyków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów kierunku Turystyki Historycznej oraz innych zainteresowanych. Uczestnicy lekcji muzealnej odpowiadali na krótkie pytania, tj.: Kim jesteś?, Co czujesz będąc w tym miejscu?, Czy warto pamiętać o wydarzeniach, które zdarzyły się tutaj, jeżeli tak – to dlaczego?, Na co zwróciłeś szczególną uwagę odwiedzając dawny nazistowski obóz koncentracyjny KL Lublin? Całość układa się w swoistą sondę socjologiczną pokazującą, jak współcześnie ludzie z wykształceniem historycznym postrzegają obóz na Majdanku.

Bibliografia:

1. Grudzińska M., Majdanek. Obóz koncentracyjny w relacjach więźniów i świadków, Lublin 2011
2. Kiełboń J., Balawejder E., Państwowe Muzeum na Majdanku w latach 1944-1947. Wybór dokumentów, Lublin 2004
3. Kowalczyk A. (oprac.), Majdanek. Miejsce pamięci i muzeum: informator, Lublin 2012
4. Kowalczyk-Nowak A., Państwowe Muzeum na Majdanku 1944-2014: historia ilustrowana, Lublin 2015
5. Kwiatkowski J., 485 dni na Majdanku, Lublin 1966
6. Lenarczyk W., Majdanek w dokumentach, Lublin 2016
7. Marszałek J., Majdanek. Obóz koncentracyjny w Lublinie, Warszawa 1987
8. Mencel T. (red.), Majdanek 1941-1944, Lublin 1991
9. Nałkowska Z., Dzienniki, t. 5: 1939-1944, oprac., wstęp i komentarz H. Kirchner, Warszawa 1996
10. Nałkowska Z., Medaliony, Warszawa 1994
11. Siwek-Ciupak B., Majdanek: zarys historii, Lublin 2013
12. Stryj F., W cieniu krematorium: wspomnienia z dziesięciu hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych, [1960/1961]
13. Więźniowie Majdanka: katalog wystawy, scenariusz K. Banach, M. Grudzińska, W. Lenarczyk, oprac. plastyczne I. Tomasiewicz, tłum. M. Warmińska-Marczak, Lublin 2015
14. Wiśniewska A., Rajca Cz., Majdanek: das Lubliner Konzentrationslager, Lublin 1997

Słowa kluczowe:

Majdanek, obóz koncentracyjny, muzeum, lekcja muzealna

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *