Roksana Malmon, Amanda Kowalska, Jakub Samborski, Kamil Drączkowski, Czym jest data mining?

Roksana Malmon, Amanda Kowalska, Jakub Samborski, Kamil Drączkowski

Czym jest data mining?

Abstrakt:

Data mining oznacza: istotne dane. Termin ten zrodził się w pierwszych latach Xxi wieku na oznaczenie dużej liczby danych – tzw. big data. Są one produkowane w różnych dziedzinach – ale przede wszystkim w Internecie. Codziennie pojawia się tam ogromna liczba danych: w postaci tekstów, zdjęć czy filmów. Zasadniczym problemem staje się eksploracja takich danych. Jedną z metod pracy z dużymi wolumenami danych jest uczenie maszynowe. Wykorzystuje ono tzw. sieci neuronowe. Wyróżniamy uczenie maszynowe: nadzorowane i nienadzorowane. To ostatnie często określane jest sztuczną inteligencją. Uczenie maszynowe umożliwia analizę danych – np. predykcję czy klasyfikację. Znajduje ono zastosowanie min. do rozpoznawania mowy, twarzy, do badań genetycznych, epidemiologicznych, diagnostyki medycznej, operacji bankowych i szyfrowania, marketingu, segmentacji klientów i tworzeniu hurtowni danych.

Bibliografia:

1. Francois Chollet, Deep learning, Helion, 2019
2. John, W. Foreman, Mistrz analizy danych, Helion, 2017
3. Hyonjoung Lee, Il Sohn , Big data w przemyśle, PWN, 2016
4. Cole Nussbaumer Knaflic, Storytelling danych, Helion, 2019
5. Thomas Nield, pierwsze kroki z SQL, Helion, 2016

Słowa kluczowe:

data mining, big data, eksploracja danych, uczenie maszynowe, wizualizacja

Prezentacja:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *