Andrzej Radomski, Videorecenzja z monografii: Grzegorz Ptaszek, Edukacja medialna 3.0

Andrzej Radomski

Wideorecenzja z książki: Grzegorz Ptaszek, Edukacja medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji. Wyd. UJ, Kraków, 2019, s. 356.

Abstrakt:

Wideorecenzja z najnowszej monografii Grzegorza Ptaszka: Edukacja medialna 3.0. Książka Grzegorza Ptaszka to propozycja, która doskonale wpisuje się w debaty prowadzone w ramach akademickiej refleksji nad mediami. Autor porusza problemy, przed którymi staje cała współczesna edukacja, która musi zmierzyć się z problemem kształcenia kompetencji cyfrowych – zwłaszcza nowomedialnych.

Słowa kluczowe:

Media, edukacja, kompetencje cyfrowe

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *