Mikołaj Dąbek, Julia Pietrzak, Karolina Rozpędowska, Michał Zawadzki, Każdy może być naukowcem w kulturze współczesnej

Mikołaj Dąbek, Julia Pietrzak, Karolina Rozpędowska, Michał Zawadzki

Każdy może być naukowcem w kulturze współczesnej

Abstrakt:

Rozwój współczesnych technologii informatycznych doprowadził do ogromnych przemian we wszystkich dziedzinach życia człowieka. Przemiany nie uniknęły także edukacja i nauka. W wideoartykule przedstawiono cechy charakterystyczne współczesnej edukacji i skonfrontowano je w tym z epoki „analogowej”. Łatwy dostęp do wiedzy, ogromna liczba darmowych kursów powodują, że aby prowadzić badania nie potrzeba ani formalnego wykształcenia ani konieczności pracy na uczelni. W wideoartykule zaprezentowano przykłady znanych badaczy, odkrywców i wynalazców, którzy działali poza oficjalnymi strukturami akademickimi o mogli wytyczać nowe drogi nauki czy rozwoju technologii – nie tylko dzięki swemu talentowi ale także dzięki umiejętnemu wykorzystaniu możliwości jakie daje niezależna i otwarta edukacja, a także nowe sposoby praktykowania działalności badawczej.

Bibliografia:

1. Zygmunt Bauman: Ponowoczesna szkoła życia, w: Studia Edukacyjne, 1996, t. 2.
2. Jerzy Maternicki: Podmiotowość ucznia w nauczaniu – uczeniu się historii, w: Uczeń i nowa humanistyka (red. Maria Kujawska), Poznań, 2000.
3. Gordon Mathews: Supermarket kultury, PIW, Warszawa, 2005.
4. Tomasz Szkudlarek, Bogusław Śliwerski: Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków, 2000.
5. Alvin Toffler, Trzecia fala, PIW, Warszawa, 1985.

Słowa kluczowe:

edukacja, nauka, technologie informatyczne

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *