Edyta Mąsior, O roli i znaczeniu przypadku. Balon w sztuce

Edyta Mąsior

O roli i znaczeniu przypadku. Balon w sztuce

Abstrakt:

Artykuł przybliża poszukiwania oparte na tematyce sceny tenisowej przedstawionej za pomocą tekstu, filmu i technologii, równocześnie nakreślając rzeczywistość przybliżoną za pomocą różnych mediów. Kontekst badań odnosi się do przykładów zaczerpniętych z dzieł sztuki z lat 60. i 70. XX wieku, to jest z  filmu Powiększenie (Blow-Up, 1966) w reżyserii Michelangelo Antonioniego, w którym autor sięga do motywów zaczerpniętych z poetyckiego dzieła Julio Cortázara Babie lato (Las babas del diablo, 1959) i meczu tenisowego, jak go przedstawia Robert Rauschenberg w realizacji Open Score (1966). Te dzieła sztuki łączy wyjątkowy świat. Interesująca jest dla mnie relacja medium–działanie–mechanizm rozgrywanej akcji, szczególnie w odniesieniu do technologii i nowych możliwości. Celem tych badań i analizy – wynikających z początkowej, pierwotnie empirycznej obserwacji – jest utrwalenie i opisanie tożsamości (charakteru) tego, co jest obserwowane (przedmiotu), oraz obserwatora, jak również  interakcja między tym, co obserwowane, a obserwatorem. Jak pokazać, że „grać granie” to część gry? Przyczynkiem do poszukiwania była własna praca artystyczna związana z przemysłowym przedmiotem, jakim jest balon, który został przeniesiony w obszar działania twórczego. Pierwsza część pracy teoretycznej dotyczy zagadnienia roli i znaczenia przypadku, druga balonu w sztuce.

Bibliografia:

 1. Barthes Roland, Roland Barthes, Gdańsk 2011.
 2. Baumgarten Alexander, Metaphysics: A Critical Translation with Kant’s Elucidations, trans. and ed. Courtney D.
 3. Fugate, John Hymers, London–New Delhi–New York–Sydney 2013.
 4. Cortázar Julio, Las armas secretas y otros relatos, Madrid 1964.
 5. Cortázar Julio, Opowiadania 1, Warszawa 2009.
 6. Daskalothanasis Nikos, Από τη μινιμαλιστική στην εννοιολογική τέχνη, Athens 2006.
 7. Derrida Jacques, O gramatologii, tłum. Bogdan Banasiak, Warszawa 1998.
 8. Eliot Thomas Stearns, Little Gidding, nr 4: Czwarty kwartet, cz. 5, 1943.
 9. Faggin Giorgio, Vocabolario Della Lingua Friulana, Udine 1985.
 10. Ferrua Pietro, Blow-up from Cortázar to Antonioni, „Literature/Film Quarterly”, vol. 4, 1976, No. 1.
 11. Heller Michał, Elementy filozofii przyrody, Kraków 2014.
 12. Kino klasyczne, t. 2, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Kraków 2012.
 13. Klüver Billy, Open Score by Robert Rauschenberg, 1997.
 14. https://www.artfilms.com.au/item/open-score-byrobert-rauschenberg.
 15. Krzysztof Kościuszko, Pojęcie – idea – problem w „Różnicy i powtórzeniu” G. Deleuze’a, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, 2004, nr 10.
 16. Marzec Andrzej, Différance Derridy. Czy błąd daje się (wy)tłumaczyć?, „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”, 2011, nr 24.
 17. Maturana Humberto, Reflections on My Collaroration with Francisco Varela, Biology of Cognition, Constructivist Foundations, vol. 7, 2012, No. 3.
 18. Mąsior Edyta, Wizualny palimpsest na temat balonu. Wideo Moje nie-me balony. Balon, żyłka i trzy osoby z serii Balony, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione”, 2013, vol. 8.
 19. McLuhan Marshall, Understanding Media: The extensions of man, London–New York 1994.
 20. McLuhan Marshall, Wybór tekstów, red. Eric McLuhan, Frank Zingrone, Poznań 2001.
 21. Michnik Antoni, Gem, set, algorytm. Intermedialne projekty wykorzystujące dane tenisowe, „Kultura Współczesna”, 2017, nr 1. Miczka Tadeusz, W Cinecittà i okolicach. Historia kina włoskiego od połowy lat pięćdziesiątych do końca lat
  osiemdziesiątych XX wieku, Kraków 1993.
 22. Navridis, La Biennale di Venezie, 49., 2001.
 23. Nietzsche Friedrich, Pisma pozostałe 1862–1875, Kraków 1993.
 24. Nikos Navridis, Ateny 2003.
 25. Paucar-Caceres Alberto, Harnden Roger, Commentary on the Separate Prologues by Humberto Maturana and Francisco Varela to the Second Edition of ‘De Máquinas y Seres Vivos—Autopoiesis: La organización de lo vivo’- Twenty Years After, „Systems Research and Behavioral Science Syst. Res.”, 2011, No. 28.
 26. Peavler Terry J., Blow-Up: A Reconsideration of Antonioni’s Infidelity to Cortázar, „Modern Language Association, PMLA”, 1979, vol. 94, No. 5.
 27. Sacks Olivier, Rzeka świadomości, Poznań 2018.
 28. Segal Lynn, The Dream of the Reality, Heinz von Foerster’s Constructivism, New York 2001.
 29. Slover George, Blow-Up: Medium, Message, Mythos and Make-Believe, „The Massachusetts Review”, 1968.
 30. Straeubig Michael, On the distinction between distinction and division, „Technoetic Arts: A Journal of Speculative Research”, vol. 13, 2015, No. 3.
 31. Tinazzi Giorgo, Michelangelo Antonioni, Firenze 1985.
 32. Wendorf Richard, Antonioni’s “Blow-up”: Implicated Artists and Unintentional Art, „The Journal of Aesthetic Education”, vol. 16, 1982, No. 1.
 33. Διοσκουρίδης Σταύρος, Προφήτης των media ή ποπ τσαρλατάνος, Lifo 2012, http://www.lifo.gr/mag/features/3164

Słowa kluczowe:

balon, obserwator, media, technologie

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *