Roksana Bork, Patrycja Duda: Wirtualne muzea

Roksana Bork, Patrycja Duda

Wirtualne muzea

Wirtualne muzeum do wytwór współczesnych technologii cyfrowych. Wirtualne muzeum może być uzupełnieniem tradycyjnych placówek, a może też być samodzielną jednostką. Istnieją też muzea całkowicie wirtualne – nie mające żadnej siedziby w świecie fizycznym. Istnieją one tylko i wyłącznie w postaci „witryn” internetowych. Typowe muzeum wirtualne oferuje również możliwość zwiedzania 360 stopni i/lub za pomocą okularów VR. Muzea takie mogą być tworzone przez osoby prywatne, instytucje, organizacje w celu zaprezentowania określonej dziedziny wiedzy. W muzeach całkowicie wirtualnych zbiory pochodzą z różnych, często rozproszonych geograficznie muzeów. W ten sposób, gromadząc obiekty kulturowe i eksponaty z różnych regionów lub stron świata, można budować wystawy, które w rzeczywistym świecie nigdy nie mogłyby dojść do skutku ze względu na duże koszty. Wideoartykuł prezentuje cechy charakterystyczne tego typu muzeów. W dalszej części zostały przedstawione najsłynniejsze muzea wirtualne.

Bibliografia:

 1. R. Silverstone, The medium is the museum, in: R. Miles, L. Zavala (Eds.),
  Towards the Museum of the Future, Routledge, London/New York, 1994,
 2. J. Jones, M. Christal, The Future of Virtual Museums: On-Line, Immersive,
  3D Environments, Created Realities Group, 2002.
 3. G. Scali, M. Segbert, B. Morganti, Multimedia applications for innovation in cultural heritage, in: Proceedings of 68th IFLA Council and General Conference, August 2002, Glasgow, U.K., 2002.
 4. ORION Report on Scientific/Technological Trends and Platforms, available at: http://www.orion-net.org.
 5. D. Pletinckx, D. Callebaut, A. Killebrew, N. Silberman, Virtual-reality heritage presentation at Ename, IEEE Multimedia 7 (2) (2000) 45–48.
 6. M. Roussou, Immersive interactive virtual reality in the museum, in: Proceedings of TiLE, June 2001, London, U.K, 2001.
 7. R. Wojciechowski, K. Walczak, M. White, W. Cellary, Building Virtual and Augmented Reality Museum Exhibitions, in: Proceedings of the 9th Int.

Słowa kluczowe:

Muzeum, wirtualne muzeum, technologie cyfrowe

Key words:

Museum, virtual museum, digital technologies

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *