Przemysław Dobosz, Aleksandra Strzelczyk, Przemysław Szymanek: Superinteligencja

Przemysław Dobosz, Aleksandra Strzelczyk, Przemysław Szymanek

Superinteligencja

Abstrakt:

Superinteligencja to szczególny rodzaj inteligencji przewyższający dotychczas spotykane formy. Mówiąc jeszcze inaczej to rodzaj jakiejś nadludzkiej inteligencji. Rozwój sztucznej inteligencji spowodował rozpoczęcie dyskusji nad możliwością pojawienie się takiej formy SI, która przewyższyłaby ludzką. W tym momencie możemy co najwyżej mówić o tzw. wąskiej sztucznej inteligencji, która przewyższa ludzką w rozwiazywaniu konkretnych problemów. Autorzy przedstawiają w videoartykule ideę pojawiania się superinteligencji. Omawiają różne jej wizje w filozofii (Kurzweil, Boostrom), literaturze, filmie oraz badaniach naukowych. Argumentują, że obecnie nie możemy nawet mówić o istnieniu ogólnej sztucznej inteligencji. Wskazują, że obecne superkomputery osiągają tylko połowę mocy ludzkiego mózgu. Przewidują, że być może dopiero w poł. XXI wieku pojawią się jakieś formy SI dorównujące czy przewyższające te ludzkie. W videoartykule dużo miejsca poświęcono także zagrożeniom, jakie mogą się pojawić w wyniku rozwoju superinteligencji dla człowieka.

Bibliografia:

1. Bomba megabitowa / Stanisław Lem ; posł. Jerzy Jarzębski. – Kraków : Wydaw Literackie, 1999.

2. Czy jesteśmy niepowtarzalni : fenomen ludzkiego umysłu / James Trefil ; tł. Ewa Życieńska. – Warszawa : Amber, 1998.

3. Darwin wśród maszyn : rzecz o ewolucji inteligencji / George B. Dyson ; tł. Robert Piotrowski. – Warszawa : Prószyński, 1997.

4. Data science i uczenie maszynowe / Marcin Szeliga. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

5. Inteligentna sieć : algorytmy przyszłości / Douglas McIlwraith, Haralambos Marmanis, Dmitry Babenko ; [tł. Tomasz Walczak]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2017.

6. Istoty wirtualne : jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję / Aleksandra K. Przegalińska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016.

7. Locus umysłu / Jerzy Bobryk ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Psychologicznych. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1987.

8. Metody i techniki sztucznej inteligencji / Leszek Rutkowski. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

9. Metody i techniki sztucznej inteligencji : inteligencja obliczeniowa / Leszek Rutkowski. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006.

10. Mózg i maszyny / Richard Gregory ; tł. Leon Grobelski. – Warszawa : Prószyński, 2000.

11. Od neuronu do (samo)świadomości / Bernard Korzeniewski. – Warszawa : Prószyński, 2005.

12. Superinteligencja : scenariusze, strategie, zagrożenia / Nick Bostrom ; [tł. Dorota KonowrockaSawa]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2016.

13. Sztuczna inteligencja / Marek Jan Kasperski. – Gliwice : Wydaw. Helion, 2003.

14. Sztuczna inteligencja / Marek Hołyński. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1979.

15. Sztuczna inteligencja : nie tylko dla humanistów / Krzysztof Ficoń. – Warszawa : Bel Studio, 2013. – ISBN 978-83-7798-072-9 Sygn. 200676

16. Sztuczna inteligencja i logika : podsumowanie przedsięwzięcia naukowego / Andrzej Kisielewicz. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017.

17. Sztuczna inteligencja w systemach eksperckich / Ewa Chwiałkowska. – Warszawa : MIKOM, 1991. – ISBN 83-900270-1-1 Sygn. 147785.

18. Sztuczny mózg : to już nie fantazje / Andrzej Buller. – Warszawa : Prószyński, 1999.

19. Świt robotów : czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy? / Martin Ford ; tł. Katarzyna Łuniewska.

20. Umysł : czym jest i jak działa / David Casacuberta ; tł. Jan Krzyżanowski. – Warszawa : Świat Ksiązki, 2007.

Słowa kluczowe:

Mózg, inteligencja, sztuczna inteligencja, superinteligencja

Key words:

Brain, intelligence, artificial intellgence, superintelligence

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *