Wiktoria Panasińska, Maria Wilk: Smart City

Wiktoria Panasińska, Maria Wilk

Smart City

Abstrakt:

Inteligentne miasto  to zespół rozwiązań, które wykorzystują technologie cybernetyczne, informacyjne i telekomunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców, przez partycypację obywatelską. Smart City opiera się na zintegrowanym systemie informatycznym, którego głównymi komponentami są: big data, Internet Rzeczy, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja i komputery o wysokiej mocy obliczeniowej. Dzięki nim może powstać system, który steruje funkcjonowaniem głównych składników infrastruktury miejskiej i to bez udziału człowieka. Smart City umożliwia też efektywne wykorzystanie zasobów miejskich i ich alokację. W videoartykule autorki pokazują zasady funkcjonowania inteligentnych miast, dotychczasowe fazy ich rozwoju i perspektywy na przyszłość.

Bibliografia:

  1. Azkuna I. (red.), Smart Cities Study: International study on the situation of ICT. innovation and Knowledge in cities, The Committee of Digital and Knowledge-based Cities of UCLG, Bilbao, 2012.
  2. Korenik A., Smart Cities – inteligentne miasta w Europie i Azji, wyd. CeDeWu, Warszawa, 2019.
  3. Jonek-Kowalska I., Kaźmierczak J., Inteligentny rozwój inteligentnych miast, wyd. CeDeWu Warszawa, 2020.
  4. Mitchell W., Intelligent cities, e-Journal on the Knowledge Society, 2007.
  5. Komninos N., Intelligent Cities and Globalisationof Innovation Networks, London and New York, Routledge 2008.

Słowa kluczowe:

Inteligentne miasto, zarządzanie, infrastruktura, obywatelska partycypacja

Key words:

Smart city, management, infrastructure, civic participation

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *