Nina Kowalska, Agnieszka Łotysz, Julita Kwiatkowska, Kinga Grodzicka: VR CHAT

Nina Kowalska, Agnieszka Łotysz, Julita Kwiatkowska, Kinga Grodzicka

VR CHAT

Abstrakt:

Rzeczywistość wirtualna zaczyna odgrywać coraz większą rolę w życiu współczesnego człowieka. Stanowi ona poważną alternatywę dla tzw. rzeczywistości fizycznej. W ostatnich kilkunastu latach zostało stworzonych kilka wirtualnych światów mających uniwersalne zastosowanie – tj. do nauki, edukacji i rozrywki. Najsłynniejsze z nich to: Second Life, Inwordz, Haboo Hotel, Sansar czy Altspace. W roku 2014 pojawił się VR CHAT. VR CHAT to rodzaj wirtualnego świata (w Internecie) stworzony przez Grahama Gaylora i Jesse Joudreya.

VR CHAT umożliwia użytkownikom interakcję z innymi użytkownikami za pomocą stworzonych przez użytkowników awatarów i światów 3D . VR CHAT jest przeznaczony przede wszystkim do użytku z zestawami do rzeczywistości wirtualnej, takimi jak np. Oculus. Użytkownicy VR CHAT mogą tworzyć własne światy, w których mogą wchodzić ze sobą w interakcje za pośrednictwem wirtualnych awatarów. Videoartykuł prezentuje powstanie, rozwój, zasady funkcjonowania i główne formy aktywności na platformie VR CHAT.

Bibliografia:

  1. John Bucher, Storytelling for Virtual Reality: Methods and Principles for Crafting Immersive Narratives, 2017.
  2. Jesse Glover, Complete Virtual Reality and Augmented Reality Development with Unity: Leverage the power of Unity and become a pro at creating mixed reality applications, 2019.

Słowa kluczowe:

Rzeczywistość wirtualna, Internet, VR CHAT, awatar

Key words:

Virtual reality, Internet, VR CHAT, avatar

Prezentacja:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *