Andrzej Radomski, Videorecenzja z książki Agnieszki Kulik-Kozłowskiej „Facebook w szkolnej ławce”

Andrzej Radomski

Videorecenzja z książki Agnieszki Kulik-Kozłowskiej
„Facebook w szkolnej ławce”

Abstrakt:

 Videorecenzja poświęcona monografii o zastosowaniu technologii ICT w edukacji – na przykładzie nauczanie języka polskiego w klasach gimnazjalnych.

Słowa kluczowe:

Nauka, edukacja, technologie informatyczne, Facebook

Prezentacja: