Paulina Litka, Bartłomiej Stolarz, Wycinki z Majdanka (Majdanek Clippings)

Paulina Litka, Bartłomiej Stolarz

Majdanek Clippings

Abstract:

” Wycinki z Majdanka” is a documentary and educational film which comes as a result of a trip to the State Museum at Majdanek organized by the Methodological Circle of Historians of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin for students of the historical tourism faculty and other interested parties. The participants of the museum lesson answered short questions, i.e: Who are you?, What do you feel when you are in this place?, Is it worth remembering about the events that took place here, if so – why?, What did you pay special attention to when visiting the former Nazi concentration camp KL Lublin? The overall picture is a kind of sociological survey showing how people with a historical background nowadays perceive the camp at Majdanek.

Bibliography:

1. Grudzińska M., Majdanek. Obóz koncentracyjny w relacjach więźniów i świadków, Lublin 2011
2. Kiełboń J., Balawejder E., Państwowe Muzeum na Majdanku w latach 1944-1947. Wybór dokumentów, Lublin 2004
3. Kowalczyk A. (oprac.), Majdanek. Miejsce pamięci i muzeum: informator, Lublin 2012
4. Kowalczyk-Nowak A., Państwowe Muzeum na Majdanku 1944-2014: historia ilustrowana, Lublin 2015
5. Kwiatkowski J., 485 dni na Majdanku, Lublin 1966
6. Lenarczyk W., Majdanek w dokumentach, Lublin 2016
7. Marszałek J., Majdanek. Obóz koncentracyjny w Lublinie, Warszawa 1987
8. Mencel T. (red.), Majdanek 1941-1944, Lublin 1991
9. Nałkowska Z., Dzienniki, t. 5: 1939-1944, oprac., wstęp i komentarz H. Kirchner, Warszawa 1996
10. Nałkowska Z., Medaliony, Warszawa 1994
11. Siwek-Ciupak B., Majdanek: zarys historii, Lublin 2013
12. Stryj F., W cieniu krematorium: wspomnienia z dziesięciu hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych, [1960/1961]
13. Więźniowie Majdanka: katalog wystawy, scenariusz K. Banach, M. Grudzińska, W. Lenarczyk, oprac. plastyczne I. Tomasiewicz, tłum. M. Warmińska-Marczak, Lublin 2015
14. Wiśniewska A., Rajca Cz., Majdanek: das Lubliner Konzentrationslager, Lublin 1997

Keywords:

Majdanek, Concentration Camp, Museum, Museum Lesson

Presentation:

Translated by: Adrian Mróz (SL: Abenteuerzeit)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *