Redakcja

Redaktorzy naukowi:

 

Sidey Myoo (Prof. dr hab. Michał Ostrowicki), Uniwersytet Jagielloński, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Academia Electronica w Second Life.
.

Andrzej Radomski, profesor UMCS w Lublinie, Academy teacher w Academia Electronica w Second Life. Redaktor naczelny Czasopisma Naukowego „Kultura i Historia” i wydawnictwa E-naukowiec.

Redaktorzy techniczni:

Marta Kostrzewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), pracuje w redakcji „Wiadomości Uniwersyteckich” UMCS oraz w redakcji wydawnictwa E-naukowiec.

Adrian Mróz (Uniwersytet Jagielloński), asystent w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii UJ.

Kamil Stępień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), asystent w Zakładzie Informatologii, w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS.