Redakcja

Redaktorzy naukowi:

Sidey Myoo (Prof. dr hab. Michał Ostrowicki), Uniwersytet Jagielloński, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Academia Electronica w Second Life.
.

Andrzej Radomski, profesor UMCS w Lublinie, Academy teacher w Academia Electronica w Second Life. Redaktor naczelny Czasopisma Naukowego „Kultura i Historia” i wydawnictwa E-naukowiec.

dr Monika Stobiecka, adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” UW, współpracownik Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Redaktorzy techniczni:

Marta Kostrzewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), pracuje w redakcji „Wiadomości Uniwersyteckich” UMCS oraz w redakcji wydawnictwa E-naukowiec.

Adrian Mróz (Uniwersytet Jagielloński), muzyk i asystent w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii UJ. Obecnie zajmuje się badaniami nad estetyką behawioralną w ramach filozofii sztuki Bernarda Stieglera. Redaktor czasopisma The Polish Journal of Aesthetics (dawniej: Estetyka i Krytyka) oraz redaktor techniczny dla czasopisma Kultura i Historia. Tłumacz dla Medialiki i platformy o nazwie Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena. Zainteresowania naukowo-badawcze: Estetyka, filozofia sztuki behawioralnej, filozofia muzyki, współczesna filozofia francuska, gender. strona WWW: strona WWW: https://www.adrianmroz.com/

dr Kamil Stępień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), adiunkt w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

Magdalena Kuczaba-Flisak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).