Numer czwarty (grudzień 2018)

Zdjęcie poglądoweOpis wystąpienia
Jakub Kędzierski, Paulina Kuna, Rafał Owczarz, Mateusz Skrzypa, You Tube jako medium posttelewizyjne
Jakub Żebrowski, Funkcjonowanie sztucznej inteligencji w mediach społecznościowych
Dominika Kula, Łukasz Kunach, Konrad Zając, Izabela Zygo, Gry komputerowe jako metafora współczesności

Sidey Myoo, Wielomedialny dialog w edukacji artystycznej

Piotr Zawojski, Od sztuki mediów (audiowizualnych) do sztuki postmediów (hybrydycznych)

Andrzej Radomski, Wideorecenzja: Magdalena Kamińska, Memosfera. Wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa
Andrzej Radomski, Wideosprawozdanie z konferencji: Big data w humanistyce i naukach społecznych. Wrocław 22-23 XI 2018
Sidey Myoo, „Error – The art of imperfection” (Ars Electronica 2018)