Numer szósty (grudzień 2019)

Zdjęcie poglądoweOpis wystąpienia
Angelina Serafin, Aleksandra Zagożdżon, Życie codzienne w zmediatyzowanym domu
Mikołaj Dąbek, Julia Pietrzak, Karolina Rozpędowska, Michał Zawadzki, Każdy może być naukowcem w kulturze współczesnej
Andrzej Radomski, Videorecenzja z monografii: Grzegorz Ptaszek, Edukacja medialna 3.0

Sidey Myoo, "Ars Electronica 2019" - recenzja

Andrzej Radomski, Videosprawozdanie ze Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu 2019

Marina Christodoulou, A Contribution to the Addiction of/to Life (Inspired by Oswald Spengler)
Gui Sanchez de Oliveira, Christopher Riehm, Embodiment, Synergies, and the Prospect of Meaningful Shared Experience in Virtual Reality
Tomasz Błaszczyk, Wtórne oswojenie. Propozycja metodologiczna do badań nad fenomenem śmierci w mediach elektronicznych

Michał Borek, Humanizacja robotyki, a robotyzacja człowieka. Dwie drogi do jednego celu

Adrian Mróz, Gry wideo a sztuka: ciało, ból i deprywacja sensoryczna