Rada Naukowa i Recenzenci

Rada Naukowa:

prof. dr. Piotr Bołtuć (University of Illinois, Springfield)
prof. dr hab. Wiesław Godzic (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Tadeusz Miczka (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Zbigniew Pasek (Akademia Górniczo-Hutnicza)
prof. dr hab. Artur Tajber (Akademia Sztuk Pięknych, Kraków)
prof. dr hab. Eugenisz Wilk (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska (Uniwersytet Jagielloński)

Recenzenci:

prof. dr hab. Teresa Pękala, (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Mirosław Filiciak, Prof.SWPS (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
dr hab. Joanna Hańderek (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Janusz Morbitzer, prof. WSB (Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza)
dr hab. Krzysztof Szwajgier (Akademia Muzyczna, Kraków)
dr hab. Piotr Zawojski, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
dr Jan Argasiński (Uniwersytet Jagielloński)
dr Rafał Ilnicki (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz (Akademia Sztuki w Szczecinie)
dr hab. Edyta Mąsior (Akademia Sztuk Pięknych, Kraków)
dr Piotr Siuda (UB)
dr Sebastian Stankiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
dr Joanna Walewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)