Przemysław Dobosz, Paulina Miszczak, Aleksandra Strzelczyk, Przemysław Szymanek: Oculus Rift

Przemysław Dobosz, Paulina Miszczak, Aleksandra Strzelczyk, Przemysław Szymanek

Oculus Rift

Abstrakt:

Oculus Rift to rodzaj okularów do przebywania i działania w wirtualnej rzeczywistości (VR). Oculus został stworzony przez Palmera Luckey’a, Brendana Iribe’a, Michaela Antonova i Nata Mitchella. Pierwsza wersja Oculusa została pokazana światu w roku 2012. W roku 1016 została wyprodukowana wersja konsumencka. Kamieniem milowym w historii Oculusa było wykupienie produkowanej przez niego firmy przez Facebooka w roku 2014 za 2 miliardy dolarów. Oculus Rif w przyszłości ma stać się jedną z części składowych nowej wizji wirtualnego świata nazwanej przez Marka Zubergera: Metaverse.

Videoartykuł przedstawia kluczowe momenty w rozwoju urządzenia. Główny nacisk został położony na pokazanie różnorodnych zastosowań Oculusa: w grach, medycynie, edukacji czy wojsku.

Bibliografia:

  1. https://www.komputerswiat.pl/oculus-rift,
  2. https://www.nature.com/articles/s41598-020-74486-y,
  3. https://www.nature.com/articles/s41598-020-64957-7,
  4. https://www.nature.com/articles/s41598-019-41200-6,
  5. https://spectrum.ieee.org/oculus-rift-takes-virtual-reality-mainstream

Słowa kluczowe:

Wirtualna rzeczywistość, okulary VR, Oculus

Key words:

Virtual reality, VR glasses, Oculus

Prezentacja: