Andrzej Radomski, Wideosprawozdanie z konferencji: Big data w humanistyce i naukach społecznych. Wrocław 22-23 XI 2018

Andrzej Radomski

Andrzej Radomski: Wideosprawozdanie z konferencji: Big data w humanistyce i naukach społecznych. Wrocław 22-23 XI 2018

Abstrakt:

W dniach 22-23 XI 2018 roku miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona problemowi big data w szeroko rozumianych dyscyplinach humanistycznych i społecznych. Organizatorem spotkania był Uniwersytet Wrocławski. Zgromadziła ona wybitnych specjalistów i praktyków z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Dyskutowano o nowych narzędziach i metodologii badania wielkich kolekcji danych. Materiały z konferencji ukażą się w roku 2019.

Słowa kluczowe:

Big data, humanistyka, nauka społeczne, informatologia, narzędzia cyfrowe

Prezentacja: